სამდივნო

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო დაარსდა და მოქმედებს საქართველოს მთავრობის დადგენილება N829 შესაბამისად, რომელიც გაფორმდა 2015 წლის 20 აპრილს და საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2015 წლის 12 აპრილს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად.

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო შედგება სრულ განაკვეთზე მყოფი პერსონალისგან:

  • ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი
  • იურიდიული მრჩეველი
  • ადმინისტრაციული ასისტენტი
  • ბიზნეს ანალისტიკოსი

 

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

სამდივნოს ხელმძღვანელი

მარიამს 13 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს საბანკო სექტორში. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე, მარიამი გახლდათ თიბისი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე, და აგრეთვე მთავარი ბანკირი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში.                                                                                                                          

მარიამი ფლობს ედინბურგის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ფინანსებსა და ინვესტიციებში.

 

გიორგი ჯუღელი

იურიდიული მრჩეველი

გიორგის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს იურიდიულ პრაქტიკაში, კვლევასა და სწავლებაში. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე, გიორგი მსახურობდა კომერციული სამართლის მრჩეველად USAID-ის კანონის უზენაესობის პროექტებში.
იგი ასწავლის კორპორაციულ სამართალსა და მმართველობას თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში.
გიორგი ფლობს ბრემენის უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორის ხარისხს სამართალში.

 

 ანა სურმავა

ადმინისტრაციული ასისტენტი

ანას 5 წლიანი გამოცდილება აქვს ლოგისტიკის სფეროში და 2 წლიანი გამოცდილება ადმინისრირების სფეროში.  ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოში მოსვლამდე, იგი გახლდათ ლოგისტიკის მენეჯერი საერთაშორისო კორპორაცია "აი სი არ-ში".

ანა ფლობს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს ბიზნეს ადმინისტრირებაში.